Sovetlər zamanı mövcud olmuş İlisu kəndinin gerbi – tarix bizə hansı gizli mesajları verir?

14:08 | 25 Yanvar, 2019

Keçmiş SSRİ-nin zamanında Azərbaycanda barmaqla sayılacaq qədər kəndlərin rəsmi geri var idi ki, bu da həmin kəndin bütün SSRİ məkanında tanınması ilə bağlı idi. Azərbaycanda bucür kəndlər çox az sayda idi. Qax rayonunda isə təkcə İlisu kəndinin bu tip rəsmi geri mövcud idi.

İlisu kəndinin geri 3 simvolda ibarət idi: 1) Sumuq qala, 2) Küknar ağacı, 3) Dağ çiyələyi

Bu simvolların hansı gizli mesajlar verdiyini və nə anlam kəsb etdiyini Qax rayonunun tarixçi etnoqrafları daha yaxşı bilərlər. Odur ki, alimlərimizin də fikirlərini dərc etməyə hazırıq.

Mövzu ilə bağlı fikir və açıqlamalarınızı info@qax.org.az ünvanına göndərə bilərsiniz.