Böyük Alatəmir bələdiyyəsi üzrə namizədlərdən kimi dəstəkləyirsiz? – Sorğuda fəal iştirak edin

01:28 | 5 Dekabr, 2019

Böyük Alatəmir bələdiyyəsi üzrə namizədlərdən kimi dəstəkləyirsiz?

 • BAYRAMAŞVİLİ LELA ANZORİYEVNA (23%, 18 Səs)
 • KUZİBABAŞVİLİ RAMAZ REZOYEVİÇ (9%, 7 Səs)
 • KOSİAŞVİLİ SİURİ RAYONOVNA (8%, 6 Səs)
 • TARTARAŞVİLİ RAMAZİ İOSİFOVİÇ (6%, 5 Səs)
 • POLADAŞVİLİ ZURABİ ZAURİYEVİÇ (6%, 5 Səs)
 • DUKAŞVİLİ DATO JORAYEVİÇ (5%, 4 Səs)
 • ROSTİAŞVİLİ KETEVAN CUMBERİYEVNA (5%, 4 Səs)
 • NURAŞVİLİ AVTANDİL DANİLOVİÇ (5%, 4 Səs)
 • TARTARAŞVİLİ EDİKO ERMALOYEVİÇ (4%, 3 Səs)
 • TARTARAŞVİLİ NATİA MİŞAYEVNA (4%, 3 Səs)
 • OKROCANAŞVİLİ DALİ NİKOLAYEVNA (3%, 2 Səs)
 • OTARAŞVİLİ RİTA ŞİOYEVNA (3%, 2 Səs)
 • ROSTİAŞVİLİ İNDİRA İSAKOYEVNA (3%, 2 Səs)
 • ROSTİAŞVİLİ QULADİ PRİDONOVİÇ (3%, 2 Səs)
 • TAMAZAŞVİLİ SPARTAK NODARİYEVİÇ (3%, 2 Səs)
 • MURADXANAŞVİLİ VAXTANQİ TENGİZOVİÇ (1%, 1 Səs)
 • KOSİAŞVİLİ KAXA KARLOYEVİÇ (1%, 1 Səs)
 • KİTİAŞVİLİ MEDEYA JORAYEVNA (1%, 1 Səs)
 • ROSTİAŞVİLİ SİSİNO ROBİZONOVNA (1%, 1 Səs)
 • TARTARAŞVİLİ AKAKİ QURAMOVİÇ (1%, 1 Səs)
 • TARTARAŞVİLİ İMEDA RESTİKOYEVİÇ (1%, 1 Səs)
 • TARTARAŞVİLİ NODARİ QRİQOLYEVİÇ (1%, 1 Səs)
 • DUKAŞVİLİ İNDİRA ROBİZONOVNA (1%, 1 Səs)
 • TAQOŞVİLİ LEVANİ RODAMİYEVİÇ (0%, 0 Səs)

Cəmi səs verənlər: 77

Loading ... Loading ...
Facebookda şərh edin